kwalifikacjezawodowe.info
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37
30-119 Kraków
tel. 12 683 21 01