kwalifikacjezawodowe.info
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. 61 852 13 07