kwalifikacjezawodowe.info
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. Tadeusza Zielińskiego 57
53-533 Wrocław
tel. 71 785 18 52